عمارت ریور ساید جاجرود

عمارت ریور ساید جاجرود

 

کنار رودخانه جاجرود

بزرگترین و نزدیک ترین عمارت عروسی به شرق تهران

با ظرفیت 1200 نفر

با دیزاین و ظروف لاکچری

عمارت ریورساید

رستوران ریورساید جاجرود

رستوران ریورساید جاجرود

 

کنار رودخانه

با شکوه ترین رستوران شرق تهران

با فضای باز و فضای مجلل برای مهمانی های شما

رستوران ریورساید جاجرود

سفره خانه ریور ساید جاجرود

 

کنار رودخانه جاجرود

بزرگترین و نزدیک ترین عمارت عروسی به شرق تهران

با دیزاین و ظروف لاکچری

سفره خانه ریورساید جاجرود